Χορηγοί της διοργάνωσης

Τα βραβεία πραγματοποιούνται με την πολύτιμη υποστήριξη των ακόλουθων χορηγών και φορέων

Υποστηρικτές

Χορηγός Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publications