Κατηγορίες & βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Πυλώνας 1. Best in Marketing

1.1. Κορυφαίο λανσάρισμα

Αφορά σε καμπάνια μάρκετινγκ για το λανσάρισμα ενός νέου προϊόντος ή σειράς προϊόντων που άρχισε ή τελείωσε κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020-21 στις κατηγορίες:

1.1.1. ΜΗΣΥΦΑ

1.1.2. Καλλυντικά

1.1.3. Συμπληρώματα Διατροφής / Υπερτροφές / Βιταμίνες / Διαιτητικά Προϊόντα

1.1.4. Ιατροτεχνολογικά & Διαγνωστικά Προϊόντα

1.1.5. Είδη Βρεφανάπτυξης

1.1.6. Ορθοπεδικά Είδη

1.1.7. Προϊόντα Υγείας & Υγιεινής

1.2. Κορυφαίο επαναλανσάρισμα

Αφορά σε καμπάνια μάρκετινγκ για το επαναλανσάρισμα ενός προϊόντος ή σειράς προϊόντων που άρχισε ή τελείωσε κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020-21 στις κατηγορίες:

1.2.1. ΜΗΣΥΦΑ

1.2.2. Καλλυντικά

1.2.3. Συμπληρώματα Διατροφής / Υπερτροφές / Βιταμίνες / Διαιτητικά Προϊόντα

1.2.4. Ιατροτεχνολογικά & Διαγνωστικά Προϊόντα

1.2.5. Είδη Βρεφανάπτυξης

1.2.6. Ορθοπεδικά Είδη

1.2.7. Προϊόντα Υγείας & υγιεινής

1.3. Κορυφαία καμπάνια μάρκετινγκ μεγάλου προϋπολογισμού

Αφορά σε καμπάνια μάρκετινγκ για το σύνολο των προϊόντων μιας μάρκας – μπράντας (product line) ή για ένα μοναδικό προϊόν της μάρκας – μπράντας, με προϋπολογισμό άνω των 100.000 ευρώ σε μία περίοδο 12 μηνών που άρχισε ή τελείωσε κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020-21 και απευθύνθηκε σε καταναλωτές, φαρμακοποιούς και άλλους επαγγελματίες υγείας. Οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν μια σφαιρική εικόνα της στρατηγικής μάρκετινγκ που ακολουθήθηκε.

Υποψηφιότητες για προϊόντα που ανήκουν σε μια μάρκα προϊόντων φαρμακείου με μεγάλο προϋπολογισμό, δεν μπορούν να συμμετέχουν ξεχωριστά για το βραβείο «Καλύτερης καμπάνιας μάρκετινγκ με μικρό προϋπολογισμό».

1.4. Κορυφαία καμπάνια μάρκετινγκ μικρού προϋπολογισμού

Αφορά σε καμπάνια μάρκετινγκ για το σύνολο των προϊόντων μιας μάρκας (product line) ή για ένα μόνο προϊόν της μάρκας (product), με προϋπολογισμό μέχρι των 100.000 ευρώ σε μία περίοδο 12 μηνών που άρχισε ή τελείωσε κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020-21 και απευθύνθηκε σε καταναλωτές, φαρμακοποιούς και άλλους επαγγελματίες υγείας. Οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν μια σφαιρική εικόνα της στρατηγικής μάρκετινγκ που ακολουθήθηκε.

Υποψηφιότητες για προϊόντα που ανήκουν σε μια μάρκα προϊόντων φαρμακείου με μικρό προϋπολογισμό, δεν μπορούν να διεκδικήσουν και το βραβείο για την «Καλύτερη καμπάνια μάρκετινγκ προϊόντος φαρμακείου με μεγάλο προϋπολογισμό».

1.5. Καλύτερη διαφημιστική καμπάνια στους επαγγελματίες υγείας

Αφορά σε οποιαδήποτε διαφημιστική καμπάνια που άρχισε ή τελείωσε κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020-21 και που απευθύνθηκε στους επαγγελματίες υγείας.

 • 1.5.1. Κλαδικός Τύπος
 • 1.5.2. Κλαδικά Internet Portals
 • 1.5.3. Social Media
 • 1.5.4. Direct Marketing (επιστολές, email, sms κ.λπ.)
 • 1.5.5. Event Marketing (συνέδρια, εκθέσεις κ.λπ.)

1.6. Καλύτερη διαφημιστική καμπάνια στους καταναλωτές

Αφορά σε οποιαδήποτε διαφημιστική καμπάνια που άρχισε ή τελείωσε κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020-21 και που απευθύνθηκε στους καταναλωτές.

 • 1.6.1. Τηλεόραση
 • 1.6.2. Social Media
 • 1.6.3. Τύπος
 • 1.6.4. Ραδιόφωνο
 • 1.6.5. Live/Experiential Marketing (events, shows, κ.λπ.)
 • 1.6.6. Direct Marketing (επιστολές, email, sms κ.λπ.)
 • 1.6.7. Influencer Marketing

1.7. Καλύτερη διαφήμιση / προωθητική ενέργεια στο φαρμακείο

Αφορά σε οποιαδήποτε προωθητική – διαφημιστική ενέργεια εντός φαρμακείου, που άρχισε ή τελείωσε κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020-21. Συμπεριλαμβάνονται υποστηρικτικές εμπορικές δράσεις, όπως below the line προωθητικές ενέργειες (instore promotion, διανομές δειγμάτων, stands, expert opinions, διακόσμηση βιτρίνας κ.λπ.) στα φαρμακεία.

Πυλώνας 2. Best in R&D

2.1. Καινοτόμο προϊόν της χρονιάς

Αφορά σε οποιοδήποτε νέο προϊόν φαρμακείου ή οποιοδήποτε προϊόν φαρμακείου εμπλουτισμένο με νέα χαρακτηριστικά ή βελτιωμένο ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του το οποίο λανσαρίστηκε στην αγορά κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020-21 και αφορά στις κατηγορίες:

2.1.1. ΜΗΣΥΦΑ

2.1.2. Καλλυντικά

2.1.3. Συμπληρώματα Διατροφής / Υπερτροφές / Βιταμίνες / Διαιτητικά Προϊόντα

2.1.4. Ιατροτεχνολογικά & Διαγνωστικά Προϊόντα

2.1.5. Είδη Βρεφανάπτυξης

2.1.6. Ορθοπεδικά Είδη

2.1.7. Προϊόντα Υγείας & υγιεινής

2.2. Καλύτερος σχεδιασμός συσκευασίας

Αφορά σε οποιοδήποτε προϊόν φαρμακείου λανσαρίστηκε ή άλλαξε συσκευασία το 2020.

Πυλώνας 3. Best in Sales & Training

3.1. Κορυφαία ομάδα πωλήσεων στο φαρμακείο

Απονέμεται στην κορυφαία ομάδα πωλήσεων προϊόντος φαρμακείου, σύμφωνα με ποιοτικά και μετρήσιμα στοιχεία. .

3.2. Καλύτερη εκπαίδευση σε προϊόν φαρμακείου

Αφορά σε οποιαδήποτε δράση εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020-21, σε φαρμακοποιούς/βοηθούς φαρμακείων, για ένα προϊόν ή για το σύνολο των προϊόντων μιας εταιρείας. Σε αυτό το βραβείο μπορούν να κατατεθούν δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως: εγχειρίδια, CD-ROM, ψηφιακοί ή/και online οδηγοί, σεμινάρια κ.λπ. Οι υποψηφιότητες μπορεί να περιλαμβάνουν από ένα σεμινάριο έως ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης Εταιρείες Πληροφορικής και Παροχής Υπηρεσιών.

3.3. Καλύτερη εκπαίδευση στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Αφορά σε οποιαδήποτε δράση εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020-21, σε φαρμακοποιούς/βοηθούς φαρμακείων, στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

3.4. Digital εργαλεία, online διαχείριση και σύγχρονες λύσεις μηχανογράφησης για το φαρμακείο

Αφορά σε οποιαδήποτε εφαρμογή/υπηρεσία/προϊόν, που λανσαρίστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020-21 και ενισχύει τη σύγχρονη λειτουργεία και τις πωλήσεις του φαρμακείου και του online φαρμακείου.

Πυλώνας 4. Best in Sustainability

4.1. Κορυφαία Πράσινη Επιχείρηση

Απονέμεται σε εταιρείες που είναι πρωτοπόρες στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα, αφού στηρίζουν και χρηματοδοτούν προϊόντα, δράσεις, και υπηρεσίες με σεβασμό προς το περιβάλλον, οι οποίες την περίοδο 2020-21:

 • Διαθέτουν προϊόντα με συστατικά φιλικά προς το περιβάλλον
 • Δραστηριοποιούνται με χαμηλές ή μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά
 • Προγραμματίζουν χορηγίες ή δωρεές σε δράσεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας
 • Παίρνουν πρωτοβουλίες για την εδραίωση και διάδοση της φιλοπεριβαλλοντικής τους πολιτικής εντός και εκτός της εταιρείας (π.χ. κατάργηση δοκιμών των καλλυντικών στα ζώα, δράσεις ενημέρωσης του προσωπικού κ.ά.).

4.2. Κορυφαία Υπεύθυνη Επιχείρηση

Απονέμεται σε εταιρείες που τοποθετούν την κοινωνική ευθύνη στο επίκεντρο της εταιρικής τους κουλτούρας και φιλοσοφίας. Οι εταιρείες αυτές ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες προσφέροντας προγράμματα και δράσεις σε σημαντικούς τομείς και την περίοδο 2020-21 πραγματοποίησαν σχετικές δράσεις με θετικό αντίκτυπο:

 • Στην κοινωνία (στήριξη προγραμμάτων υγείας, προσφορά σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, δωρεά τροφίμων κ.λπ.)
 • Στο περιβάλλον (ενέργειες ανακύκλωσης, αναδάσωσης, συνεργασίες με MKO κ.λπ.)
 • Στους εργαζόμενους (προγράμματα εκπαίδευσης & κατάρτισης, ισότιμες ευκαιρίες, βελτίωση σε συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής κ.λπ.)

Πυλώνας 5: Best in Covid-19 Conscious

5.1 Κορυφαίο λανσάρισμα για την προστασία από τον Covid-19

Αφορά σε καμπάνια μάρκετινγκ για το λανσάρισμα ενός νέου προϊόντος ή σειράς προϊόντων που άρχισε ή τελείωσε κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020-21, για την προστασία από τον Covid-19.

5.2 Κορυφαία Covid-19 Conscious καμπάνια μάρκετινγκ

Αφορά σε καμπάνια μάρκετινγκ για το σύνολο των προϊόντων μίας μάρκας-μπράντας (product line) ή για ένα μοναδικό προϊόν της μάρκας-μπράντας, που άρχισε ή τελείωσε κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020-21 και απευθύνθηκε σε καταναλωτές, φαρμακοποιούς και άλλους επαγγελματίες υγείας, σχετικά με την προστασία από τον Covid-19. Οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν μια σφαιρική εικόνα της στρατηγικής μάρκετινγκ που ακολουθήθηκε.

5.2.1 Κορυφαία Covid-19 Conscious καμπάνια μάρκετινγκ μεγάλου προϋπολογισμού (άνω των 100.000 ευρώ σε μία περίοδο 12 μηνών)

5.2.2 Κορυφαία Covid-19 Conscious καμπάνια μάρκετινγκ μικρού προϋπολογισμού (έως των 100.000 ευρώ σε μία περίοδο 12 μηνών)

Υποψηφιότητες για προϊόντα που ανήκουν σε μια μάρκα προϊόντων φαρμακείου με μικρό προϋπολογισμό, δεν μπορούν να διεκδικήσουν και το βραβείο για την «Καλύτερη Covid-19 Conscious καμπάνια μάρκετινγκ προϊόντος φαρμακείου με μεγάλο προϋπολογισμό» και το αντίστροφο.

5.3 Καλύτερη διαφήμιση/προωθητική ενέργεια για προϊόντα προστασίας από την πανδημία Covid-19

Αφορά σε οποιαδήποτε διαφημιστική ή προωθητική ενέργεια, που άρχισε ή τελείωσε κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020-21, σχετικά με προϊόντα για την προστασία από την πανδημία Covid-19.

5.3.1 Προς του επαγγελματίες υγείας

5.3.2 Προς το καταναλωτικό κοινό

5.3.3 Προς τους φαρμακοποιούς

5.4 Καινοτόμο προϊόν της χρονιάς για την προστασία από τον Covid-19

Αφορά σε οποιοδήποτε νέο προϊόν φαρμακείου ή οποιοδήποτε προϊόν φαρμακείου εμπλουτισμένο με νέα χαρακτηριστικά ή βελτιωμένο ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του το οποίο λανσαρίστηκε στην αγορά κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020-21, για την προστασία από τον Covid-19.

5.5 Καλύτερη εκπαίδευση στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για την προστασία από τον Covid-19

Αφορά σε οποιαδήποτε δράση εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020-21, σε φαρμακοποιούς/βοηθούς φαρμακείων, στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σχετικά με την προστασία από τον Covid-19.

5.6 Κορυφαία Υπεύθυνη Επιχείρηση

Απονέμεται σε εταιρείες που τοποθετούν την κοινωνική ευθύνη στο επίκεντρο της εταιρικής τους κουλτούρας και φιλοσοφίας. Οι εταιρείες αυτές ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες προσφέροντας προγράμματα και δράσεις στον τομέα Covid-19 και την περίοδο 2020-21 πραγματοποίησαν σχετικές δράσεις με θετικό αντίκτυπο:

 • Στην κοινωνία
 • Στο περιβάλλον
 • Στους εργαζόμενους

Βραβεία και Ειδικά βραβεία

Βραβεία θα δοθούν στους νικητές από κάθε πυλώνα και κατηγορίες βράβευσης

Gold, Silver, Bronze

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Χρυσά, Αργυρά και Χάλκινα βραβεία. Οι Διοργανωτές και ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής διατηρούν το δικαίωμα να απονείμουν περισσότερα βραβεία σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δύο ή περισσότερες υποψηφιότητες ισοβαθμήσουν σε κάποια κατηγορία βράβευσης.

Ειδικοί Τίτλοι

Platinum βραβεία

Είναι στη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών, σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής, να απονεμηθεί Platinum βραβείο σε υποψηφιότητες με εξαιρετικές επιδόσεις. Απονέμεται ένα Platinum ανά πυλώνα.

Κορυφαίοι της Χρονιάς

Τα βραβεία για τις καλύτερες συνολικά επιδόσεις απονέμονται στις επιχειρήσεις που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στους Πυλώνες 1, 2, 3, 4 , 5. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Platinum – Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Platinum βραβείο 10 πόντους, το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Pharmacy Company of the Year

Αφορά στις φαρμακευτικές εταιρείες

Pharmacy Brand of the Year

Αφορά σε προϊόν ή σειρά προϊόντων

Agency of the Year

Αφορά σε προμηθευτές (Δημιουργικά γραφεία, Designers, Επιχειρήσεις Εκτύπωσης κάθε είδους συσκευασίας και visual display, καθώς και Διαφημιστικές και Συμβουλευτικές Εταιρείες κ.λπ. προμηθευτές λύσεων και τεχνολογιών)

Υποστηρικτές

Χορηγός Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publications