Γιατί να συμμετάσχω;

Μέσω των Best in Pharmacy Awards αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές και οι καινοτόμες δράσεις μάρκετινγκ, οι οποίες διενεργούνται για προϊόντα Φαρμακείου. Μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης και επιβράβευσης, οι εταιρείες λαμβάνουν χρήσιμο feedback από τους ειδικούς για τη χρονιά που πέρασε και εντοπίζουν τη θέση τους σε σύγκριση με τους peers τους στην αγορά που δραστηριοποιούνται. Στόχος της αξιολόγησης και της επιβράβευσης είναι η διαρκής βελτίωση των εταιρειών, των κλάδων και του επιχειρηματικού τοπίου συνολικά στην Ελλάδα.

Αναγνώριση / αξιοπιστία

Ένα βραβείο σημαίνει ότι η υποψηφιότητά σας έχει αξιολογηθεί θετικά από τους ειδικούς που απαρτίζουν την επιτροπή, αναγνωρίζεται και αποκτά αξιοπιστία.

Μέτρηση της Επιτυχίας / Benchmarking

Μέσω της αξιολόγησης, οι υποψήφιοι διακρίνουν πού τοποθετούνται οι υπηρεσίες/προϊόντα τους σε σχέση με την αγορά, τα διεθνή standards και τις προσδοκίες των αξιολογητών.

Ανατροφοδότηση / Feedback / Βελτίωση

Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν τα σχόλια των αξιολογητών – εφόσον το ζητήσουν – ώστε να λάβουν γνώση για τα σημεία βελτίωσης που οι ειδικοί αξιολογητές προτείνουν.

Προβολή / Δημοσιότητα

Μια διάκριση προσφέρει πολλαπλά εργαλεία και ευκαιρίες για ευρύτερη δημοσιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ανταμοιβή / Κίνητρο στις ομάδες

Η διάκριση προσφέρει σημαντική αναγνώριση στις προσπάθειες των ομάδων και ενισχύει το ηθικό των εργαζομένων.

Ενίσχυση πωλήσεων

Έχει αποδειχθεί μέσω ερευνών ότι ένα βραβείο ενισχύει την άποψη των πελατών για την ποιότητα των υπηρεσιών/προϊόντων μιας εταιρείας και συνεισφέρει θετικά στις πωλήσεις.

Υποστηρικτές

Χορηγός Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publications